விசாரணையின் மீதொரு விசாரணை ஓர் உளவியல் பார்வை…

உண்மையில் வெற்றிமாறன் கூட இவ்வளவு நுணுக்கங்களுடனும் / குறியீடுகளுடனும் இப்படத்தை அனுகியிருப்பாரா அவருக்கே வெளிச்சம். அவ்வளவு நேர்மறை / எதிர்மறை விமர்சனங்கள். எதெப்படியோ ஒரு நல்ல சினிமா சில நல்ல விமர்சனர்களை உருவாக்குவது ஆரோக்கியத்திற்குரியதே.அவ்வகையில் வெற்றிமாறனுக்கும் இதுவரை எழுதிய / இனியும் எழுதப்போகும் அனைத்து விமர்சனர்களுக்கும் பொதுவாய் ஒரு வினா எழுப்புகிறேன் பதிலிருந்தால் என்னை தெளிவுபடுத்தவும். இரண்டு துப்பாக்கி ரவைகளின் சத்தம் காதில் விழ மக்கள் மீதும் மீடியா மீதும் ஒரு விமர்சனத்துடன் படம் முடிகிறது. நாமளும் ஒருவித … Continue reading விசாரணையின் மீதொரு விசாரணை ஓர் உளவியல் பார்வை…

Advertisements